Chcesz dołączyć do zespołu ONe

i rozwijać najlepszą platformę B2B?

ZOBACZ CZY NIE SZUKAMY AKURAT CIEBIE!

Do naszego zespołu poszukujemy osób na następujące stanowiska:


B2B Marketing Manager

Do naszego zespołu poszukujemy kreatywnej osoby na stanowisko B2B Marketing Manager. Jeśli masz głowę pełną pomysłów i wiesz jak je realizować, chętnie angażujesz się w nowe projekty, cenisz sobie pracę w przyjaznej atmosferze i masz doświadczenie w pracy z produktami klasy SaaS to praca wprost idealna dla Ciebie!

Zakres obowiązków:
 • Współtworzenie strategii marketingowych dla produktu SaaS
 • Planowanie i realizacja działań marketingowych nastawionych na pozyskiwanie leadów marketingowych i sprzedażowych
 • Rozwój działań marketing automation (tworzenie landing pages, banerów, formularzy, wysyłka mailingów)
 • Poszukiwanie nowych kanałów i sposobów dotarcia do potencjalnych klientów w sektorze B2B
 • Analiza i optymalizacja procesów marketingowych
 • Zarządzanie kampaniami e-marketingowymi B2B w różnych kanałach (LinkedIn, Facebook, e-mail marketing, , YouTube, Google Ads)
 • Pomoc w przygotowywaniu materiałów reklamowych oraz sprzedażowych;
 • Pomoc w tworzeniu i zarządzaniu treścią strony internetowej oraz bloga,
Wymagania:
 • Doświadczenie w promocji w branży IT, e-commerce lub SaaS
 • Min. 2 lata doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku
 • Doświadczenie w tworzeniu kampanii nastawionych na pozyskiwanie leadów
 • Praktyczna znajomość zagadnień z zakresu e-mail marketingu i digital marketingu
 • Umiejętność analizy prowadzonych kampanii oraz wyciągania wniosków do przyszłych działań
 • Umiejętność przygotowywania informacji oraz redagowania tekstów
 • Zrozumienie Social Media i ich sposobu wykorzystania w sprzedaży i promocji B2B
 • Wiedza i doświadczenie w zakresie digital marketingu oraz SEO
 • Znajomość języka angielskiego.
 • Łatwość w pisaniu tekstów i komunikatów marketingowych
 • Umiejętności analityczne
 • Odpowiedzialność, dokładność i umiejętność pracy w zespole
Rodzaj zatrudnienia:
 • umowa o pracę / umowa – zlecenie / umowa B2B.

W związku z realizacją projektu „Opracowanie innowacyjnego ekosystemu do zarządzania i optymalizacji procesu sprzedaży w obsłudze klientów biznesowych” poszukujemy osób, które wesprą nas w tym przedsięwzięciu. Planowany projekt jest kolejnym etapem rozwoju naszej platformy ONE, którą chcemy aktywnie wspierać segment B2B  w realizacji procesów sprzedażowych.

PRZEWIDZIANY START TO 3Q 2021


Do projektu poszukujemy osób na następujące stanowiska:

Data Scientist (Senior)

Zakres obowiązków:
 • przygotowanie danych do modeli predykcyjnych w zakresie kształtowania popytu i ich opracowanie,
 • trenowanie modeli i docelowego ekosystemu.
Wymagania:
 • dobra znajomość systemów bazodanowych, sql, no-sql,
 • dobra znajomość metod matematycznych (statystyka, planowanie, przeprowadzenie i wnioskowanie z eksperymentu),
 • dobra znajomość procesu potokowego przetwarzania danych,
 • znajomość metod optymalizacji modeli,
 • znajomość mechanizmów ML i AI.
Rodzaj zatrudnienia:
 • umowa – zlecenie.

Programista Python (Sienior)

Zakres obowiązków:
 • współpraca przy opracowaniu modelu prognozującego popyt na produkty w różnych segmentach klientów (w tym opracowanie bazy danych do klasteringu klientów, bazowa segmentacja klientów),
 • prace B+R w obszarze opracowania modelu do prognozowania zakresu ofert, w tym zaprojektowanie przepływów danych,
 • symulacje efektywności biznesowej,
 • opracowanie zestawu interfejsów pomiędzy modelami, interfejsów API, tworzenie interfejsów użytkownika,
 • optymalizacja parametrów potoku przetwarzania.
Wymagania:
 • znajomość języka Python i wymagań bazy danych,
 • doświadczenie we współpracy z architektem IT.
Rodzaj zatrudnienia:
 • umowa – zlecenie.

Tester oprogramowania

Zakres obowiązków:
 • testowanie modelu prognozującego popyt na produkty w różnych segmentach klientów, w tym weryfikacja baz danych do klasteringu klientów,
 • testowanie modelu do prognozowania zakresu ofert, w tym weryfikacja przepływów danych, symulacji efektywności biznesowej, testy interfejsów, testy interfejsów użytkownika, optymalizacja parametrów potoku przetwarzania.
Wymagania:
 • umiejętność prowadzenia testów w oparciu o scenariusze testowe.
Rodzaj zatrudnienia:
 • umowa o pracę na czas określony.

Lead Tester

Zakres obowiązków:
 • testowanie modelu prognozującego popyt,
 • weryfikacja baz danych do klasteringu klientów,
 • testowanie modelu do prognozowania zakresu ofert, w tym weryfikacja przepływów danych, symulacji efektywności biznesowej,
 • testy interfejsów,
 • testy interfejsów użytkownika,
 • optymalizacja parametrów potoku przetwarzania.
Wymagania:
 • znajomość środowisk testowych,
 • umiejętność tworzenia scenariuszy testowych dla różnych środowisk, sporządzania raportów i wnioskowania na podstawie wyników testów.
Rodzaj zatrudnienia:
 • umowa o pracę na czas określony.

Oferujemy model pracy zdalnej lub model mieszany. Mile widziane są osoby niepełnosprawne. Zapewniamy możliwość rozwoju i szkoleń, w zależności od potrzeb.


Osoby zainteresowane prosimy o wysyłanie CV na adres email:

W tytule wiadomości prosimy umieścić nazwę stanowiska.

Prosimy o umieszczenie na dokumentach rekrutacyjnych wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych:

“Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ONe Company sp. z o.o. moich danych osobowych oraz danych zawartych i przesłanych przez mnie CV i Liście Motywacyjnym do celów prowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko, na które aplikuj zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych)”


Nie znalazłeś oferty dla siebie ale i tak chcesz do nas dołaczyć?

Po prostu wyslij nam swoje CV!


Informacje podstawowe dotyczące przetwarzania danych osobowych kandydatów do pracy

Administratorem Twoich danych osobowych jest ONe Company sp. z o.o.. Twoje dane osobowe przetwarzać będziemy w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, w tym oceny Twoich kwalifikacji, umiejętności i zdolności potrzebnych do pracy w ONe Company sp. z o.o. na stanowisku, na które aplikujesz. Przysługuje Tobie prawo dostępu do danych, żądania ich sprostowania lub usunięcia, wycofania zgody na ich przetwarzanie, wniesienia sprzeciwu oraz inne prawa opisane w szczegółowej informacji o przetwarzaniu Twoich danych.Informacje szczegółowe dotyczące przetwarzania danych kandydatów do pracy

 1. Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych będzie ONe Company sp. z o.o.. Możesz się z nami kontaktować listownie na adres: ONe Company sp. z o.o. ul. Północna 15-19, 54-105 Wrocław

 1. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu:

 • oceny Twoich kwalifikacji do pracy na stanowisku, na które aplikujesz,
 • oceny Twoich zdolności i umiejętności potrzebnych do pracy na stanowisku, na które aplikujesz oraz
 • wyboru odpowiedniej kandydata do pracy.
 1. Podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych:
 • obowiązujące przepisy prawa,
 • niezbędność przetwarzania Twoich danych do zawarcia umowy o pracę lub umowy zlecenia,
 • Twoja zgoda na przetwarzanie danych osobowych oraz danych, jakie przekażesz nam dobrowolnie w CV
 • nasz uzasadniony interes.
 1. Okres przetwarzania danych osobowych

Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać przez okres rekrutacji, a po jej zakończeniu zostaną one usunięte z systemu.

 1. Odbiorcy Twoich danych osobowych

Twoje dane osobowe mogą być ujawniane podmiotom uprawnionym z mocy przepisów prawa, np. organom władzy publicznej i organom ochrony prawnej, w tym urzędom, sądom, Prokuraturze lub Policji, a także podmiotom i ich pracownikom świadczącym na naszą rzecz usługi wymagające dostępu do Twoich danych, np. usługi prawne, finansowe, księgowe, kadrowe, informatyczne.

 1. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Przysługują Tobie następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 • prawo wycofania zgody na przetwarzanie Twoich danych,
 • prawo dostępu do Twoich danych,
 • prawo żądania sprostowania Twoich danych,
 • prawo żądania usunięcia Twoich danych,
 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych, w sytuacji gdy:
 • kwestionujesz prawidłowość danych,
 • uważasz, że przetwarzanie jest niezgodne z prawem i sprzeciwiasz się ich usunięciu,
 • dane nie są potrzebne do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Tobie do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
 • wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych do czasu jego rozpoznania.
 • prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych ze względu na Twoją szczególną sytuację,
 • prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym, nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych osobowych lub zażądać od nas przesłania Twoich danych osobowych do innego administratora, przy czym zrobimy to wówczas, gdy takie przesłanie jest dla nas technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Tobie tylko w odniesieniu do tych danych, które przetwarzamy na podstawie Twojej zgody.
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 1. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji.

Wskutek przetwarzania nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany (bez udziału człowieka), w tym również dane nie będą wykorzystywane do analiz z ich wykorzystaniem, to jest nie dojdzie do profilowania.